Nhật Ngón Mút dương Vật, quái

chú thích hình ảnh,

Nhật Ngón Mút dương Vật, quái, Chẳng còn chút tâm trí rình sơ hở nghía con khô mực màu gì vì cả đám đang cố nặn ra càng nhiều chữ càng tốt.