2 mẹ 1 may mắn anh bạn trong lớp học nghệ thuật

chú thích hình ảnh,

2 mẹ 1 may mắn anh bạn trong lớp học nghệ thuật, Còn bà Cúc cũng vậy, suốt buổi cứ đi đi lại lại trong phòng, lòng dạ bồn chồn không yên.