Hói,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hói,, Mùi vị hơi quái dị song người đàn bà nuốt hết, tận hưởng đến giọt cuối cùng trên đầu lưỡi.