Ba cô gái đẹp và vắt

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba cô gái đẹp và vắt, Dĩ nhiên lão Mai từ thân phận đến diện mạo chỉ là một lớp vỏ ngụy tạo của bà.