Dễ thương á rập người sẽ bị hút, não phẳng và bị nuốt

chú thích hình ảnh,

Dễ thương á rập người sẽ bị hút, não phẳng và bị nuốt, – Tôi đi bao nhiêu năm, làm bao nhiêu việc cũng chỉ vì cái nhà này, vì con bé, thế mà giờ đây nó xảy ra nông nỗi này anh không lo cho nó lại còn mang nó ra để thỏa thuận đổi chác, anh làm tôi ghê tởm – Mẹ em vẫn tiếp tục.