Ở trên giường với hai cô gái trẻ

chú thích hình ảnh,

Ở trên giường với hai cô gái trẻ, Có lẽ vì thấy không khí vui vẻ như thế nên Ngọc Lan ở trên xuồng lúc này cũng háo hức:.