Gián điệp grannies

तस्वीर का शीर्षक ,

Gián điệp grannies, Mà mình có gan làm (không biết là có làm thật hay không) nhưng lại không có gan chịu, mang tiếng thối vào thân.