Hai Siêu Nóng Bỏng Tóc Vàng Chết Tiệt Là May Mắn Thôi Anh Bạn

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai Siêu Nóng Bỏng Tóc Vàng Chết Tiệt Là May Mắn Thôi Anh Bạn, Gã đàn ông đó không ai khác chính là Mạnh Dũng, chủ tịch của tập đoàn Quốc Trung.