Chân trêu chọc vào sự vớ đen và la

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân trêu chọc vào sự vớ đen và la, Tao tin nó… Nhưng mà tao… tao sẽ rất nhớ ah… Dùng cái chày gỗ của mày đỡ đi… Phì… Thứ đó làm sao so sánh được….