Cao, ốm cô gái có tính tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Cao, ốm cô gái có tính tình dục, Hôm ấy, lúc nửa đêm em không ngủ được vì những ám ảnh nên bước xuống tầng định lấy nước uống, lúc ấy em thấy cửa phòng bố mẹ em còn sáng và hình như các cụ đang cãi nhau.