Tiểu; trận mưa Vàng đái vẻ sùng bái

तस्वीर का शीर्षक ,

Tiểu; trận mưa Vàng đái vẻ sùng bái, Anh… không sợ em sẽ… hấp khô anh sao? Ha ha… Giống như sư phụ em nói… Được chết sung sướng như vậy là có lợi cho anh rồi.