Cô xoăn lỗ faps cô ấy, cô ấy ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô xoăn lỗ faps cô ấy, cô ấy ..., Không phải còn có mình sao? Chợt Thy Thy nhận ra ánh mắt mệt mỏi của mẹ liếc về phía bên trái.