Đào Mariah Lousha;

chú thích hình ảnh,

Đào Mariah Lousha;, Nàng vội lủi nhanh về phòng như bị ma đuổi, tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.