Đỡ của một giả cam 5 big

तस्वीर का शीर्षक ,

Đỡ của một giả cam 5 big, Trúc cơ… Một Trúc cơ giả có thể đấm vỡ đầu một con trâu mộng, nhấc vật nặng hơn một trăm ký, tuổi thọ kéo dài đến 150 năm.