Lừa dối rám nắng nóng vợ, âm,

तस्वीर का शीर्षक ,

Lừa dối rám nắng nóng vợ, âm,, Nhi giũ nước lau tay quay lại khiến Dương khẽ giật mình, may mà nó nhanh trí đưa cái cối lên cho Nhi cầm.