Lũ hấp dẫn cô gái đi dã ngoại cfnm hiện

chú thích hình ảnh,

Lũ hấp dẫn cô gái đi dã ngoại cfnm hiện, Mười lăm chứ ít gì… Hồi đó ngoại mười lăm đã có bác Hai thằng Hội rồi ah… Hi hi… Nhưng mà con còn đi học đó.