Làm Của Gợi Tình Quý Cô Da Đen

chú thích hình ảnh,

Làm Của Gợi Tình Quý Cô Da Đen, Chẳng biết vì sao cái hình ảnh thoáng qua khi nãy khiến cậu hứng, thằng em nhổm dậy từ đó đến giờ.