Tina Fey Được Trần Truồng Cho Đi Trên Mặt Cô Ta Ấy!

तस्वीर का शीर्षक ,

Tina Fey Được Trần Truồng Cho Đi Trên Mặt Cô Ta Ấy!, Phỉ Vũ, đến giúp chị một chút… người đâu rồi? Còn cả Tiểu Hạo nữa, cũng không thấy đâu cả, hai người đi đâu vậy?.