Vớ cô gái chắc nắm đấm

chú thích hình ảnh,

Vớ cô gái chắc nắm đấm, Chữ cuối cùng còn chưa nói ra bờ eo đã truyền đến một cơn đau làm Hội ngậm miệng nín lặng.