Có sừng óng tính thưởng thức một nóng thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Có sừng óng tính thưởng thức một nóng thổi kèn, Nhưng dẫu sao thì tôi biết từ bây giờ tôi không còn phải tự giải quyết một mình một việc nữa.