Chị Em, Chân, Ngón Chân

chú thích hình ảnh,

Chị Em, Chân, Ngón Chân, Sao gặp cô công chúa nào ở đây? Thầy Hoạt vẫn cái giọng cà rỡn đó chọc cười mọi người.