Dễ Thương Quá, Lâu Tóc Chirsty Mack Bị Đã Gài Từ Cô Ấy Les ...

chú thích hình ảnh,

Dễ Thương Quá, Lâu Tóc Chirsty Mack Bị Đã Gài Từ Cô Ấy Les ..., Sau tiếng chúc mừng, Dương hào sảng dang tay nói: Mời mọi người dùng tiệc thoải mái, thằng Võ Bạch đã bị ta lừa đi chúc tết ở Băng Sơn Tuyết Lâm rồi! Ha ha!.