Cổ điển 70, Eric tập thể synk hơn

तस्वीर का शीर्षक ,

Cổ điển 70, Eric tập thể synk hơn, Cả văn phòng đã đi ăn trưa hết, Phương Dung vẫn ngồi đó đợi chờ thêm ít phút như mọi khi.