Đi Coated Tóc Nâu

chú thích hình ảnh,

Đi Coated Tóc Nâu, Tôi cười hì hì cho qua chuyện, nhưng rồi rốt cục lại quay lại những suy nghĩ kia, tự dưng tôi lại hỏi:.