Thiên thần mùa Hè đang ăn mặc như một người đàn bà thống trị ai wea

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiên thần mùa Hè đang ăn mặc như một người đàn bà thống trị ai wea, – Chuyện tình cảm thì cũng không nói trước được điều gì cả, có khi nó thích con nhưng vì lý do gì đó cũng nên ấy chứ.